STRONA GŁÓWNA       CMENTARZ ŻYDOWSKI W CZĘSTOCHOWIE       HISTORYCZNE FOTOGRAFIE CZĘSTOCHOWY       KONTAKT       ZIMA NA CMENTARZU

<body> <p> CMENTARZ ŻYDOWSKI W CZĘSTOCHOWIE Jeden z największych cmentarzy żydowskich w kraju. Liczba macew i grobów sięga pięciu tysięcy. Założony przez gminę żydowską w 1804 roku, następnie w roku 1907 otoczony murem z dwoma bramami. Cmentarz zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej. Od roku 1943 Niemcy dokonywali masowych egzekucji Żydów i jeńców. Po wojnie uporządkowany teren cmentarza stał się miejscem pochówków, które odbywały się do roku 1970. Po tym roku cmentarz zamknięto, odcięto do niego wejścia, otoczono torami kolejowymi strzeżonymi przez strażników. W ten sposób komunistyczne, antysemickie ugrupowania mogły go dewastować bez świadków a co za tym idzie bez sprzeciwów mieszkańców. Istniały plany całkowitego zniszczenia cmentarza i wybudowanie na nim hal huty znajdującej się bezpośrednio przy nim. Po latach siedemdziesiątych zniknęło wiele wartościowych macew a nawet całych grobów. Pierwsza część po prawej stronie od obecnego wejścia została całkowicie zniszczona i zaorana. Obecnie wyrosły na tej części drzewa i tylko w nielicznych miejscach można odnaleźć tam kawałki macew. Z cmentarza zniknął najwyższy na cmentarzu grób, w całości. Mimo ciężkich losów na cmentarzu żydowskim w Częstochowie zachowało się wiele cennych nagrobków. Na cmentarzu znajdują się również groby ofiar masowych egzekucji oraz symboliczne groby zamordowanych w Katyniu, i w obozie zagłady w Treblince. Najpiękniejsze nagrobki pochodzą z początku istnienia cmentarza, są to groby: Wolbergów, Oderfeldów, Konów, Bergmanów, Ginsbergów - zamożnych mieszkańców Częstochowy zasłużonych dla jej rozwoju. Chasydzki nurt historii upamiętnia częściowo zachowany grób cadyka Pinchasa Manachema Justmana zmarłego w roku 1920, grób głównego rabina Częstochowy Nachuma Asza, wyróżniający się oryginalną formą. JEWISH CEMETERY THERE ARE IN CZESTOCHOWA, POLAND One of the largest Jewisch cementeries in Poland whose number of matzevot and graves numbers around five thousand. Established by the Jewish community in 1804' in 1907 it wos surrounded by a wall with two gates. The cemetery was destroyed by the Nazis in WWII. From 1943 until the end of WWII it servec as a place here until 1970. &#1503;&#1497;&#1500;&#1493;&#1508; - &#1492;&#1489;&#1493;&#1495;&#1493;&#1496;&#1505;&#1504;'&#1510; - &#1503;&#1497;&#1502;&#1500;&#1506; &#1514;&#1497;&#1489; - &#1514;&#1493;&#1512;&#1489;&#1511; &#1514;&#1497;&#1489; </p> </body>