Mini Galeria Fotografii Jacka Piotra
obraz pokazu slajdów Nowa synagoga w Częstochowie